Michæl Kimt


Michæl Kimt (Mykolas Kimtys) gimė 1988 metais Vilniuje, Lietuvoje. Domėdamasis filosofija, teologija, literatūra, muzika, teatru, kino industrija ir technologijomis, jis nevadintų savęs vien tik dailininku. Veikiau žmogumi iš Renesanso epochos.

Interviu, duotas 2017 metais, po debiutinės parodos Klaipėdoje. Autoriaus kūrinių refleksija, parašyta menininko, filosofo Tomo Kiaukos.

§§§

Michæl Kimt (Mykolas Kimtys) was born on 1988 in Vilnius, Lithuania. Having interests in philosophy, theology, literature, music, theater, film industry and even technologies, he wouldn't call himself only a painter or a sketcher. Rather an artist from Renascence epoch.

You can read an interview (in Lithuanian) given during his first exhibition. And a review (in Lithuanian) by a fellow artist, philosopher Tomas Kiauka.