Velkommen til G77 Fodbold

Indkaldelse til Medlemsmøde

Alle medlemmer af G77 Fodbold inviteres hermed til medlemsmøde.

Tidspunkt : 25. februar 2019 kl 17:30 – 19:00

Sted : G77 Klubhus, Margrethevej 7, Gundsømagle, 4000 Roskilde


Dagsorden (ifølge G77 Vedtægter §12, skt. 9)

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

5.a Der stilles forslag om at fastsætte nyt kontigent for ungdomshold til 550 kr. halvårligt

6. Valg af udvalgsmedlemmer.

7. Valg af suppleant.

8. Eventuelt.

Vel mødt

Med Venlig hilsen

G77 Fodbold Aktivitetsudvalg

Bemærk : G77 Vedtægter §12, Stk. 6 Forslag, der ønskes forelagt aktivitetsmødet til vedtagelse, skal være aktivitets- formanden i hænde senest 14 dage før aktivitetsmødets afholdelse. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres ved opslag på træningsstederne senest 8 dage før aktivitetsmødet. Disse kan sendes til kristian@ridley.dk