Văn hóa Nhật Bản: Furoshiki

Sự kiện trải nghiệm văn hóa dành cho các bạn quan tâm tới văn hóa Nhật Bản.

Thời gian: chủ nhật 08.07.2018, bạn có thể chọn tham gia 1 trong 2 buổi (sáng hoặc chiều).

Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Bạn muốn đăng ký tham gia vào thời gian nào? Hãy nhấn chọn một trong hai ca dưới đây

① sáng 08.07 (9:00 - 11:30) (đã đóng đăng ký)

② chiều 08.07 (14:00 - 16:30) (đã đóng đăng ký)

③ sáng 29.07 (9:00 - 11:30) (đã đóng đăng ký)