Akcje

Staramy się pomagać i wspierać wszelkie akcje, które odpowiadają naszym statutowym zobowiązaniom. Jako organizacja pozarządowa nie prowadząca działalności gospodarczej uzyskane środki zostają przekazane zgodnie z wolą ofiarodawców, na wskazany cel. Organizujemy akcje własne, a także chętnie podejmujemy współpracę z innymi organizacjami. Na nasze akcje przeznaczane są wpłaty docelowe, księgowane do oddzielnego rozliczania.

Jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana po ewentualnym zakończeniu określonej akcji pomocowej, pieniądze zostaną wykorzystane na ten sam cel, np. inną pomoc związaną z danym celem akcji.

Udostępniamy i prosimy o pomoc w zbiórce na operację Martynki. Apelujemy o duże i mae datki, bo każda pomoc jest niebagatelna i ma wplyw na przyszle życie dziewczynki :) Prosimy kliknąć na obraz.