FTRB

FORUM FOR TEOLOGISKE OG RELIGIONSFAGLIGE BIBLIOTEK

FTRB er forum for de teologiske og religionsfaglige bibliotekene i Norge, både universitetsbibliotekene, de private og offentlige høyskolebibliotekene, og Nasjonalbiblioteket.

FTRB's formål er å være bindeledd og fellesskap, faglig såvel som sosialt for detakerne, og spiller en viktig rolle for det nasjonale biblioteksamarbeidet på sitt fagfelt.

FTRB startet på slutten av 1970-tallet, og  har fra tidlig på 1980-tallet hatt årlige samlinger, hvor de enkelte deltakerbibliotek veksler på å være vertskap.

FTRB har 10-15 deltakerbibliotek, og er dermed ganske godt landsdekkende.

FTRB er et uformelt forum, uten organisatoriske trekk, som statutter, styre, og egen økonomi. 

FTRB har fra 2006 vært  medlem av BETH, Bibliothèques Européennes de Théologie, organisasjonen for teologiske bibliotek i Europa.

BIBLIOTEK & DELTAKERE

FTRB's epostgruppe (kun for FTRB's deltakere)

Ansgarskolen

Birgit Myrene

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Tom Erik Hamre

Høgskulen på Vestlandet (Bergen)

Solveig M. L. Kavli

Nasjonalbiblioteket

Bente Lavold - bente.lavold@nb.no

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Hanne Storm Ofteland

Hanne Rakel Løvaas

Bente Røren

Rune Keisuke Kosaka

NLA Høgskolen (Bergen & Oslo)

Therese Jelmert

Marianne Grøvlen Sandven

Universitetsbiblioteket i Agder
      Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem

Universitetsbiblioteket i Bergen

Pål Steiner

Universitetsbiblioteket i Oslo

Serena Baldari

Universitetsbiblioteket i Tromsø

Vibeke Bårnes 

VID vitenskapelige høgskole

Oslo

 Hilde Trygstad

Stavanger

Nina Sundnes Drønen

Dina Margrete Gilja Broberg

-----------

Svein Helge Birkeflet

MØTER & REFERATER