คู่มือการลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิธีการดาวน์โหลดใบลงทะเบียนรายวิชา/ใบชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการดาวน์โหลด อยู่ด้านล่าง

การชำระเงินใบลงทะเบียนเรียน สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในจังหวัดน่าน

   - ลงทะเบียนปกติ ระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2566

   - เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียน โทร 054-719-552 ต่อ 124

2. กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยผู้ใช้ใหม่ ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

           รหัสผ่าน คือ รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

  และเลือกสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเทคนิคน่าน

** หากเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องทำการกรอก E-mail เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ในครั้งต่อไป

*** กรณีมีปัญหาในการเข้าระบบให้ติดต่อทาง inbox ได้ที่ เพจ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกที่ เมนูด้านซ้าย >>> บริการนักเรียน Online

4. เลือก >>> ข้อมูลการเงิน

5. เลือก >>> ตรวจสอบข้อมูล ปีการศึกษา 1/2566 และเลือกพิมพ์ใบแจ้งหนี้

6. สามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนได้ทันที โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในจังหวัดน่าน 

   - ลงทะเบียนปกติ ระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2566

   - เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566