สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้จัดทำเว็บไซต์ รวมรวมแบบฟอร์มเพื่อใช้ในราชการ แบ่งเป็นหมวดหมู่และกลุ่มงานต่างๆ https://sites.google.com/view/from-kk2/