Serien 2023

Seriens poängräkning för precision:

Sista sorteringen är manuell och utförs när serien är klar. 

Vill du skriva ut eller se i fullskärm klickar du på ikonen här nedanför i listans övre högra hörn. 

Kretsens precisionserie 2023 - 2023-09-21.pdf

Seriens poängräkning för fältskytte:

Sista sorteringen är manuell och utförs när serien är klar. 

Vill du skriva ut eller se i fullskärm klickar du på ikonen här nedanför i listans övre högra hörn. 

Kretsens fältserie 2023 - 2023-10-21.pdf