Jönköpings Läns Pistolskyttekrets

Snabbkalendern

Se mer på portal.fpistol.nu

Meddelanden

Kretsserien Fält

Serien är nu uppdaterad med resultat till och med Jönköping.  Tävling/Serien 2023

Tack Niklas Krabb som sammanställer detta!

Resultat per tävling med standardmedaljer som vanligt på portalen.

Kretstävlingar

En kretstävling är för kretsens skyttar. Se Skjuthandboken C.3.1.4. Detta har gåtts igenom vid ordförandekonferens och kretsårsmöte.

Skyttar från andra kretsar kan delta utom tävlan. Utom tävlan betyder att man deltar för att träna och mäta sig med andra, men inte tilldelas standardmedaljer eller priser. Avgift för deltagande är den fastställda startavgiften.

Ordförandekonferens

Konferensen hålls i år den 2 september.
Exakt tid och plats kommer i inbjudan. Samtliga klubbar skall vara representerade på mötet genom ordförande eller ersättare.

Vägbeskrivning

Bra tips hur man hittar till tävlingsplatserna:

Se under Kontakt / Om