Lopende
Fotoprojecten

Je hebt deze link doorgestuurd gekregen omdat je interesse getoond hebt om voor me te poseren, waarvoor mijn welgemeende dank.


In het menu bovenaan vind je - naast de algemene info - een overzicht over de lopende projecten waar je telkens een uitleg krijgt over het betreffende project, wat voorbeelden, en een aanmeldingsformulier. Klik best op de pijltjes omlaag om het gewenste submenu te openen. Tot je geen pijltjes meer ziet, dan ben je bij de eindkeuzes aanbeland.

Als je beslist hebt dat je wilt meewerken aan een (of meerdere) fotoproject(en) vul dan dit formuliertje volledig in. Noteer eventueel bij de laatste rubriek (nog extra vragen) aan welke andere projecten je nog meer wil deelnemen of vul het algemeen aanmeldingsformuliertje in bij de rubriek 'Algemene info'.Alvast bij voorbaat bedankt voor je interesse en hopelijk tot snel !
Pierre