CONCURS DE FOTOGRAFIA

MATeMàTICa

Sovint no són capaços d’observar en el nostre entorn les matemàtiques que ens envolten. L’objectiu principal d’aquest concurs és estimular la creativitat de l’alumne i fer veure la presència de les matemàtiques en el nostre dia a dia.