ORGANI KLUBA

Upravni odbor

  • Predsednik: Bor Vrščaj
  • Podpredsednik: Ivan Pavlakovič, ml.
  • Blagajnik: Peter Ambrožič
  • Tajnik: Anita Jamšek
  • Član: Igor Šimec


Nadzorni svet

  • Predsednik: Jani Stepan
  • Član: Božidar Tessari