Redni občni zbor 2015

13. 3. 2015

Dne 13.03.2015 smo se člani Foto kluba Črnomelj zbrali na rednem občnem zboru, kjer smo opravili pregled dela v preteklem letu ter zastavili plan dela za tekoče leto. Opravljene so bile tudi volitve organov kluba, kjer je bil za 2 leti podaljšan novi mandat "staremu" vodstvu.

Člani foto kluba bomo nadaljevali z aktivnostmi na lokalni ravni ter se udeleževali na razpisih izven regije. Glavni cilj kluba pa ostaja druženje v sklopu "foto safarijev" ter internih mesečnih foto natečajev, kateri so vedno do zadnje teme izredno napeti.

Občni zbor smo zaključili z druženjem ob hrani in pijači.


Besedilo: Ivan Pavlakovič ml.