DESET SVETLOBNIH LET

črnomaljskih fotoklubovcev

25. 2. 2013

Na ponedeljkovi prireditvi je Foto klub Črnomelj obeležil 10 letnico obstoja. Ob tej priložnosti je bil predstavljen zbornik z naslovom »Deset svetlobnih let«, v katerem je opisano delovanje kluba v tem obdobju. Kar 21 članov pa je v njem napisalo nekaj o svojem fotografskem delu in predstavilo svoje najboljše fotografije. Ob tej priložnosti sta bili prikazani tudi projekciji z utrinki iz pestrih klubskih dogajanj ter nekaj najbolj uspelih fotografskih del članov fotokluba.

V imenu občine in Javnega sklada za kulturne dejavnosti sta prisotne nagovorila podžupan Štefan Misja in Helena Vukšinič. Učenka glasbene šole pa je prireditev popestrila z igranjem na klavirju.

Ideja za ustanovitev kluba, ki bi združeval belokranjske ljubiteljske fotografe sega v leto 2002. Takrat je upokojeni črnomaljski učitelj Jože Zabukošek nagovoril svojih šest nekdanjih učencev, ki smo v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja na osnovni šoli obiskovali fotokrožek, da bi organizirali fotografsko razstavo. Razstava je bila v mesecu februarju, na tej razstavi pa je Jože tudi dal pobudo, da bi ustanovili fotoklub. Kar 30 obiskovalcev omenjene razstave je podpisalo pristopno izjavo za članstvo in že v začetku aprila se je sestal iniciativni odbor, ki je pripravil vse potrebno za ustanovitev društva.

Posamezni člani fotokluba imamo raznolike fotografske svetove. Večina pa svoj fotografski navdih najde v naravi. Trenutno je v klub včlanjenih 25 fotografov, nekateri prihajajo tudi izven meja Bele krajine.

Fotografi našega fotokluba s svojimi deli sodelujemo na različnih natečajih, tudi mednarodnih in nekateri so dosegli kar lepe uvrstitve .Svoja dela pa razstavljamo tudi na vsakoletnih razstavah in projekcijah. Praviloma so to tematske razstave, za katere pripravimo dela po predhodnem dogovoru. Tako smo fotografirali in razstavljali na naslednje teme: Svet detajlov, Sledi preteklosti, Črnomelj moje mesto, Odsev resničnosti, Voda, Človek skozi objektiv, V gibanju… Fotografirali smo belokranjsko lepotico Kolpo in fotografije predstavili v okviru projekta skupaj z Zavodom za varstvo narave. V sodelovanju s še tremi fotoklubi smo pripravili krožno digitalno projekcijo, ki je bila prikazana v več slovenskih krajih. Zelo odmevna je bila projekcija na temo Župančičeve pesmi Meni se hoče. S svojimi deli pa smo sodelovali tudi na sadjarski in čebelarski razstavi. Če je le možno fotografske razstave selimo na različne lokacije, tudi v Novo mesto in Ljubljano, tako da si naša dela lahko ogleda kar najširši krog občinstva. Nekateri člani pa so pripravili tudi svoje samostojne fotografske razstave in projekcije, ki so prav tako zelo dobro sprejete.

Digitalna fotografija vsakodnevno prinaša različne novosti in člani to z zanimanjem spremljamo. Mlajši so bolj dovzetni za razne novosti in ničesar ljubosumno ne skrivajo zase. Z veseljem prenašajo nova znanja na ostale, posebno še na starejše, ki še rahlo dišimo po razvijalcu in fiksirju. V ta namen smo organizirali kar nekaj internih izobraževanj, povabili pa smo tudi znane zunanje predavatelje, ki so nas seznanili z različnimi fotografskimi temami.

V zadnjem letu je zaživela klubska spletna stran, ki je dobro obiskana. Služi nam tudi za interno mesečno tekmovanje, kjer člani sodelujemo s fotografijama na določeno temo in prosto.

Foto klub Črnomelj je v teh desetih letih delovanja postal v belokranjskem prostoru, pa tudi širše zelo prepoznaven. Iz leta v leto raste kvaliteta naših fotografskih del, na kar smo kot ljubiteljski fotografi upravičeno ponosni. Ponosni pa smo tudi na Župančičevo diplomo, ki smo jo za naše dobro klubsko delo prejeli v letu 2008.

Fotoklub Črnomelj, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj

Copyrights © 2017 Fotoklub Črnomelj. Vse pravice pridržane.

Kontakt | Piškotki | FB