DOBRODOŠLI!

Izpeljan

Prvi sestanek

Novo vodstvo je sklicalo prvi sestanek.

... preberi več ...

Redni

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Člani smo se srečali v velikem številu in izpeljali redni Občni zbor društva, na katerem smo dobili novo vodstvo.

... preberi več ...

Na hitro o klubu

Fotoklub Črnomelj je bil ustanovljen 26. oktobra 2002 z namenom, da se v njem družimo ljubitelji fotografske umetnosti iz Bele krajine. Druženje je v oblikah fotografskih delavnic, strokovnih predavanj, fotosafarijev, razstav in drugih aktivnostih.

... preberi več ...

Kako postati naš član

Vabimo ljubiteljske fotografe, da se nam pridružite. Pošljite nam izpolnjeno pristopno izjavo.

Članarina za leto 2019 znaša 15 €, ki jo nakažete na TRR kluba: 02430-0253966417.

Avtorstvo

Vse fotografije na tem spletišču so avtorska dela in jih ni dovoljeno reproducirati na kakršenkoli način brez odobritve avtorjev.