รู้จักพรรคมากขึ้นมากขึ้น

คำว่า "Forward" เป็นคำภาษาอังกฤษ (อ่านว่า 'ฟอร์-เหวิ่ด') มีความหมายภาษาไทยว่า "ก้าวหน้า" คือการมีจุดมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อให้ดีมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นผสานการผลักดันของนักเรียนจากหลากหลายมุมมองในโรงเรียน โดยการร่ร่วมใช้พลังคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่น Gen Z


มาสคอตพรรค

รู้จักกับน้องก้าวใหม่ มาสคอตสุดน่ารักจากพรรค Forward ...รอเพิ่มเติมข้อมูล...


Artist by @_misterkyler51 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านกิจกรรม

ด้านสวัสดิการนักเรียน