Aktywność Fizyczna i Zdrowie

w ujęciu interdyscyplinarnym

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów - 12 maja 2017 Częstochowa

Kontakt: congress@ajd.czest.pl

Szanowni Państwo,

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii / Wydzial Pedagogiczny, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z czasopismem Physical Activity Review mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję naukową Studentów i Doktorantów

pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym.

Pragniemy zachęcić studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, aby zaprezentowali wyniki swoich badań. Wszystkie prezentowane prace po spełnieniu warunków redakcyjnych będą publikowane.

Miejsce konferencji: Akademia im. Jana Dlugosza w Częstochowie ul. Armii Krajowej 13/15


Do zobaczenia w Częstochowie

dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD

_________________________________________________

Partner: Częstochowska Akademia Taekwon-do