กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยาทำเนียบบุคลากร


หลักสูตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรต่างประเทศม.ต้นปรับปรุง2561.pdf

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 จ.พะเยา

แข่งทักษะ61

คุณครูเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ

อบรมครู