สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ

  • วิสัยทัศน์
  • หลักสูตร
  • บุคลากร
  • ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
  • ข้อมูลอาคารเรียน
  • งานประกันคุณภาพ
  • คลังความรู้
  • ภาพกิจกรรม
  • ลงทะเบียน
งานนำเสนอไม่มีชื่อ

ดร.ประทีป บินชัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

นางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

http://gg.gg/foodpvc