Font de s'Olla / Na Ballarona / den Tholosa

Municipi.- Sóller | Lloc.- Urbà - Prop. municipal - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 475284 4400827) | Alçada.- 55 msnm

Estem davant la font més emblemàtica de Sóller i que juntament amb la font de Na Lladonera i sa veïnada font de Na Gireta constitueixen el pilar fonamental del subministrament d'aigua al poble de Sóller.

Tant és així que per exemple en anys de pluges intenses, com 2001-2002 es van registrar valors propers als 15 milions de metres cúbics anuals, mentre que els valors mitjans s'estimen en 6,5 milions de m3 a l'any. Els camins de l'aigua, Rosa Mª. Mateos. Es tracta d'una font que està dins d'una cova natural, l'entrada és de volta i mesura uns 2 x 3 metres. Donat que la doble reixeta de protecció ens impedeix inspeccionar els detalls però s'aprecia una mina que arrenca a uns 5 metres de la boca però que ignorem la seva llargària.

La sortida d'aigua es realitza mitjançant una síquia tapada i just passat la primera de les reixes es divideix en dos brancals als quals se'ls ha col·locat sengles claus de pas arran de terra. Sembla que un tram s'ajunta amb la canonada que ve de la propera font de Na Gireta i l'altre, que aviat es converteix en síquia descoberta, s'uneix a la sortida del mateix tipus davant de la font de Na Lladonera. Per saber un poc més sobre aquest grup de fres fonts mirau un poc més avall.

Per veure detalls sobre la gran xarxa de distribució de les aigües d'aquestes tres fonts llegiu un article annex un poc més avall.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2011 : Revisat.- 06/ 2015 : 03/ 2020

Grup de fonts de s'Olla: anex

  • Descripció:

La primera dada a tenir en compte és que el cabdal hidràulic format pel torrent que creua la petita vall que conforma es racó de sa font de S’Olla està format per l’aigua provinent de 3 fonts: sa font de S’Olla, sa font de Can Giret coneguda popularment com “na Gireta” i sa font de na Lledonera. Aquestes 3 fonts es troben aproximadament a una alçada de 70 metres per sobre el nivell de la mar. I mentre Na Gireta recull el cabal del vessant des Teix; les fonts de S’Olla i na Lledonera s’encarreguen de recollir el cabal del costat de la Serra d’Alfàbia.

Com a nota curiosa cal resaltar que la Serra d’Alfàbia en el seu vessant solleric no poseeix fonts en la seva zona alta -cosa que la diferència per exemle de la zona des Maroig, a l’altra costat de la Vall, molt rica en fonts; aquest fet provoca que tant la font de S’Olla com na Lledonera acabin acumulant grans quantitats d’aigua, convertint la zona per on `passen amb una contrada amb una riquesa biològica i una flora exuberant.

Un cop visitada Na Gireta se’ns explicà la importància que tenen els enginys que l’home s’ha vist empès a crear i utilitzar per poder treure el màxim rendiment a l’aigua, i d’entre ells es passà a explicar el funcionament de les rescloses que abunden al llarg de tot el recorregut.

El sistema de rescloses (són uns marges que serveixen per aturar el cabdal d’aigua i poder lo canalitzar) és un d’aquests enginys, que juntament amb els molins (uns 10 al llarg de tot el tram, majoritàriament fariners; dels quals tan sols en queden algunes restes a Can Gomila i a Can Carabasseta) han estat creat pels humans en el seu intent de racionalitzar al màxim l’ús de l’aigua.

Al final d'aquest article podeu veure un plànol amb la situació aproximada d'aquests 10 molins.

Des de la fonts de S’Olla es pogué seguir la complexa trama de síquies i rescloses que van canalitzant l’aigua fins al dipòsit regulador d’aigua que es troba a la zona alta del poble i que s’encarrega de distribuir el líquid element a tota la població.

El recorregut de síquies i canalitzacions que comuniquen el cabal de la fonts amb la vila no consta de gaire longitud, però ens permeté assaborir tot el bo i millor que tant l’habilitat humana com el prodigi de la llengua ens poden oferir un tan curt recorregut. Tota una varietat d’enginys i de paraules gairebé “màgiques” ens sortiren a camí, i així coneguérem el sentit de mots com resclosa, síquia, fibla, passadores, eixugador, garangola o mare que un cop més caracteritzen el parlar de la nostra Vall i revesteixen d’autenticitat la nostra contrada.

A més seguint el curs de l’aigua se’ns va fer evident la lluita dels nostres avantpassats per dominar els corrents i treure’ls el màxim de profit, així poguérem observar com l’aigua serví no tan sols com a base alimentària (no només s’utilitzà per beure i cuinar, sinó fins i tot per preparar pa) sinó per netejar, per regar, o com a element indispensable a certes indústries (electricitat, o per elaborar i refondre cartró).

Guillem Puig, La Veu de Sóller

PLÀNOL AMB LA SITUACIÓ APROXIMADA DELS MOLINS QUE ES MOVIEN AMB L'AIGUA DE SA FONT DE S'OLLA