Font des Vidre / des Vidrier

  • Descripció:

Municipi.- Mancor de la Vall | Lloc.- Estorell Vell - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 486946 4399089) | Alçada.- 353 msnm

També coneguda per alguns autors com sa font des Vidrier, juntament amb sa Font Pintada i sa Font Nova formen el conjunt hídric que subministra aigua a sa finca de s'Estorell Vell (4.678.014 m2) i ses cases des Rafalet den Marc, ja dins Lloseta.

Doncs aquesta és sa que dóna aigua a ses cases des Rafalet den Marc, no sense haver fet un llarg recorregut de prop de 1200 metres. Sa font està dins el comellar des Rafalet, vora es torrentó del mateix nom i des d'equí parteix sa canonada de plàstic que recorre sa distància dita abans fins a ses cases. És una font que està dins una gruta natural entre grans roques i conforme una font del tipus 'cisterna anegada' amb un petit replà per accedir-hi millor. Una reixa de ferro la protegeix de s'entrada d'animals. Just baix aquest replà comença sa canonada que va fins a ses cases, a trams va recta pel recorregut més curt per dins el bosc i alguns trams, ja més avall va vora del camí.

Font que està situada dins els terrenys de s'Estorell Vell, finca que sa major part de la seva superfície està dins el municipi de Lloseta, però aquesta font es troba dins el municipi de Mancor de la Vall.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01-2012 / Revisat.- 04/ 2015

  • Imatges i plànols: