Artà -1-

Clot den Pistola

Municipi.- Artà | Lloc.- sa Font Gran - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 528742 4393052) | Alçada.- 135 msnm

El Clot den Pistola és també conegut entre algunes persones com sa Font de sa Sínia. L'ull de la font és a dins un pou que fou adaptat per instal·lar-hi la maquinària d'una sínia i així poder regar aigües amunt.

Actualment tota l'estructua de la sínia i la font se troba coberta d'abatzers i resulta impossible veure les seves característiques. Pel que ens expliquen sembla que simplement hi ha una canal soterrada des de la base del pou fins allà on comença la zona d'horta que se regava amb aquesta font. Alguns horts encara estan en funcionament, si l'any no és molt sec no s'eixuga.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font de Bellpuig

Municipi.- Artà | Lloc.- Bellpuig - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 529455 4392047) | Alçada.- 130 msnm

És una petita font excavada en trinxera i que neix a un pou. Des d'aquest pou parteix una canal soterrada en tot el seu recorregut que acaba directament dins el safareig situat 25 metres més avall. En superfície la trinxera té una longitud d'uns 7 metres.

El pou se troba devora el camí just abans d'arribar al Molí de Bellpuig i està amagat entre les mates, mesura uns 2 metres de diàmetre i uns 4 de fondària; el forat que comunica amb la trinxera fa uns 0,40 x 0,30 m. i està a uns 1,5 metres del coll.

No coneixem cap topònim per aquesta font així que de forma provisional l'hem arxivada dins aquest inventari amb el nom de la zona on se troba sense que amb això pretenguem crear un nou topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.-WGS84 | Creat.- Març - 2012 | Revisat.- Febrer 2019

Font de Can Llorenç d'Algaire

Municipi.- Artà | Lloc.- Can Llorenç d'Algaire - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 530184 4391347) | Alçada.- 145 msnm

A Can Llorenç d'Algaire (o Algaida, possessió serverina) trobam aquest qanat que a mitjan segle XX substituí una antiga fonteta. Té una longitud de 41 m des del pou mare fins a la sortida al primer marge de l'hort i, a partir d'aquest punt, trobam un albelló d'11 m que duu l'aigua fins al següent marge, on ja se pot regar.

La mina té una amplada d'1 m i una alçada 1.35 m, amb coberta d'arc rebaixat i totalment entrespolada perquè també serveix per acumular l'aigua. Està tancada per una paret d'obra.

Segons ens contà l'amo en Llorenç, se va intentar fer un pou per posar un motor a damunt la font però donava molt poca aigua així que varen decidir excavar-la i fer un trinxera per aprofitar millor el raig que sempre sortia. Finalment entrespolaren la trinxera i la cobríren per fer-la servir de dipòsit.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

Font de Carrossa

Municipi.- Artà | Lloc.- Carrossa - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 525496 4392524) | Alçada.- 220 msnm

La Font de Carrossa se troba aprop del camí que va a les cases, enmig del sementer. Hi ha una capella enterrada a la que s'accedeix per una escalonada, a l'interior hi ha tres mines.

La primera i més important, cap al costat nord-oest, és la que duu més aigua. Té una amplada de 50cm i una alçada de 70cm, no se'n veu el final i sembla molt llarga encara que no hi ha cap pou d'aireig. La segona se troba al costat nord-est, fa uns 2m de llarg i hi neix un broll. La tercera mina és la que du tota l'aigua fins a un abeurador devora un camí i davall un marge a més de 40 m de distància.

Tot es troba en bastant bon estat, just hi ha qualque pedra caiguda a la mina de sortida i un poc de vegetació a l'entrada de la capella.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2013

Font de Fontsalada

Municipi.- Artà | Lloc.- Albarca - Rústic - Públic | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 532906 4401460) | Alçada.- 1,5 msnm

Sa Font de Fontsalada és un broll natural que pot arribar a brollar amb molta força després de les pluges, és capaç d'anegar la major part de la platja (imatge nombre 5 cedida per Alex Forteza). Se troba davall una balma al fons de la cala, allà hi podem observar un gorg triangular de 230 cm de llarg per 100 cm d'ample. També s'observa que per davall la roca se fa molt més gran.

Aquest topònim tautològic (repetitiu) és perquè la cala arribà a tenir el nom de la font (Fontsalada) i al final la font ha rebut el nom de la cala (Font de Fontsalada). De vegades se diu que podria ser una Font Celada (amagada) però no té sentit perquè és molt bona de trobar. A més, l'aigua torna salobrosa quan fa temps que no ha plogut o un temporal n'inunda el broll.

Segons la Gran Enciclopèdia de Mallorca està documentada ja a l'any 1360. Surt repetida a cartografia molt diversa al llarg de la història. No seria estrany que hagués estat un lloc d'aturada de mariners per carregar aigua.

Coordenades: Graus decimals i (UTM) | Datum: WGS84 | Creat.- Maig 2012

Font de sa Penya Roja

Municipi.- Artà | Lloc.- es Verger - Rústic - Públic | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 531443 4401844) | Alçada.- 55 msnm

Sa Font de Penya Roja neix directament a dins el torrent del mateix nom. És un conjunt de brolls que s'acaben juntant a una bassa natural. La bassa ha estat lleugerament adaptada per col·locar-hi una canonada que duu aigua cap a la Caseta des Senyor, a s'Arenalet des Verger.

No hem vist restes de cap canal antiga ni de cap abeurador o pica així que suposam que abans just devia servir per abeurar el bestiar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.-WGS84 | Creat.- Maig - 2012

Font de Son Cardaix

Municipi.- Artà | Lloc.- Son Cardaix - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 527752 4389897) | Alçada.- 160 msnm

Aquest qanat islàmic té una longitud total de devers 120 m, tot el seu recorregut està paredat en sec i cobert amb lloses de pedra. A part del pou mare té quatre pous d'aireig, el darrer se troba molt a prop del final, enmig d'un camí.

A la sortida de la mina l'aigua va a un gran safareig des d'on se regaven els Horts Vells i també se podia enviar l'aigua, mitjançant un aqüeducte i un sifó, fins a un regueró més llunyà. En algun moment s'intentà convertir en horta el terreny que travessa la mina, per obtenir l'aigua necessària s'excavà una trinxera des del pou mare cap amunt i s'hi instal·là una sínia. L'aigua per aquesta sínia se devia acumular gràcies a un gran mur de fins a 5 m d'alt que separa l'ull de la font de la resta de la trinxera.

Segons ens explica el propietari, fa uns 50 anys que l'aigua de sa Fonteta se dirigeix mitjançant un albelló cap a qualque punt intermedi del qanat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril - 2012

Font de Son Not -1-

Municipi.- Artà | Lloc.- Son Not - Rústic - Privat | Ús.- Hort, Molí | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 530857 4396868) | Alçada.- 190 msnm

Aquesta font és un qanat típic. La mina té una longitud total de 58 m entre el pou mare i la sortida. Existeix un pou d'aireig a 8 m del pou mare i segons sembla hi hauria un altre pou que no hem pogut trobar entre les mates. La coberta sembla de formigó i està feta a tres vessants.

A l'interior no se veuen restes de canal. En sortir l'aigua segueix per dins una síquia i passa per devora de la segona font de Son Not abans d'arribar a la bassa del molí d'aigua fariner. El molí es troba totalment en runes, la sala de les moles no té sostre i el carcabà està reblit de fang fins a dalt.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de Son Not -2-

Municipi.- Artà | Lloc.- Son Not - Rústic - Privat | Ús.- Hort, molí | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 530822 4396761) | Alçada.- 182 msnm

Aquesta segona font de Son Not podria ser de major antiguitat que la font de Son Not -1-, ja que se troba totalment calcificada i sembla que a l'actualitat ja no brolla mai.

L'ullal neixia dins un petita capella d'uns 2 m d'ample per 3 m de llarg coberta amb una cúpula de pedra a la que se pot accedir per un portal allindanat. A prop del portal s'hi veuen algunes restes de la síquia coberta amb lloses de pedra que se pot seguir durant uns 30 m. Després se perd i és no se pot assegurar que aquesta aigua s'hagués sumat en algun moment a la de l'altra font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de la Vila / de Son Calletes

Municipi.- Artà | Lloc.- Son Calletes - Rústic - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 528207 4394073) | Alçada.- 140 msnm

La Font de la Vila que trobam a Son Calletes és la més moderna de les dues d'Artà (Vegeu sa font den Bril). Està excavada a la roca, el sostre i les parets estan coberts de ciment. Presenta esbaldrecs importants a l'interior.

Té una longitud total de devers 140 metres i dues entrades. La que sembla més antiga ("AÑO 1905") se troba devora del primer dels 4 pous d'aireig de gran dimensions que té la mina i està tapiada. Davall aquest accés s'hi troba un pou de major profunditat que la pròpia mina i de grans dimensions. L'accés més modern se troba al final de la mina i també dóna accés a dues habitacions on trobam les restes d'algunes canonades que van fins a la Vila. Entre les dues entrades hi ha dos petits pous d'aireig que també semblen més moderns.

Sabem per la revista Artà (núm 43, nov. de 1989) que l'amo n'Andreu Tous Gelabert "de s'Aigo" (1876-1959) s'encarregà d'aquesta font entre 1917 i 1923. Als voltants de la font podem trobar diverses de les captacions d'aigua que extreuen part de la que actualment s'utilitza pel consum urbà.

Segons alguns documents que hem localitzat a l'Arxiu Municipal d'Artà, la Font de Son Calletes fou comprada per a la vila l'any 1717.

Coordenades.- Graus decimals | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol - 2012

Font de la Vila / den Brill

Municipi.- Artà | Lloc.- Hort den Bril - Rústic - Públic | Ús.- Reguiu, urbà | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 527636 4394050) | Alçada.- 145 msnm

Aquest qanat és conegut con la Font den Bril i sembla molt probable que sigui l'aigua que Berard indica que va a la Vila al seu llibre "Viaje a las Villas de Mallorca" (1789). És també un qanat que diversos investigadors coincideixen en identificar com una estructura original islàmica i Argemí (1997) identifica directament amb l'alqueria islàmica Ayn Alhagem (Font de l'Estranger) esmentada al Llibre del Repartiment.

La Font den Bril no té un pou mare diferenciat, sinó que tots són ben estrets i sense coll. La sortida de la mina tan sols és un petit albelló de forma que se fa molt mal de veure. Després de sortir segueix per una trinxera que queda tancada per una paret quan arriba al torrent i altra vegada just un petit forat a la part inferior permet passar a l'aigua.

Des de la font l'aigua arribava fins a un gran safareig i des d'aquest se regaven els horts. Existeixen nombroses restes d'una canal antiga en direcció a Artà que travessa el torrent per l'impressionant Pont den Vell però se perd poc després. Estaria datada entre el sXV i 1789.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font de s'Ermita / de na Bernadeta

Municipi.- Artà | Lloc.- Ermita de Betlem - Rústic - Públic | Ús.- Hort, Molí | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 527046 4398491) | Alçada.- 275 msnm

Sa font de s'Ermita o font de na Bernadeta és molt coneguda per la zona d'Artà i molt sovint hi ha gent que hi agafa aigua per beure a casa; es troba al final d'un camí que comença al mateix aparcament de s'Ermita de Betlem (1802) a uns 280 metres en direcció llevant.

L'aigua queda recollida a una pica dins una capella sortint de la boca d'un lleó però per veure el seu origen hem de fer una volta per darrera la font, aprofitant l'antic camí de l'Ermita, on també podem trobar a uns 180 metres més amunt la font des Siuleig.

Just darrera la capella, a la base del marge que aguanta el camí, s'hi observen dos brolls (3 i 4 al croquis) amb piquetes molt petites que tiren la seva aigua a la canal que passa per devora de la capella. Entre aquestes piquetes i la capella es veu un portal tapiat que segurament es correspon a la mina de la font. Uns metres més amunt es veu un albelló (2 al croquis) que també tira l'aigua dins la canal. Encara un poc més amunt el camí antic passa per damunt el torrent amb un pont, a davall aquest pont hi ha una capelleta d'on surt aigua (1 al croquis) quan ha plogut. Aquesta aigua arriba pel torrent fins a la canal que passa per devora la capella recollint també aigua d'un broll (5 al croquis) al llit des torrentó.

En la darrera visita (febrer 2019) aquest tram s'ha perdut i s'antiga canal de teula ha desaparegut; els tres darrers brolls (1, 2 i 5 al croquis) cauen lliures pel torrent i acaben a s'esplanada on hi ha la capella; una claveguera de ferro fa passar s'aigua des torrent per un albelló soterrat fins al torrent, al costat de l'aljub i del seu desguàs.

Després d'arribar a una pica en forma de capelleta (1951) amb el cap d'un lleó encastat al qual l'hi surt s'aigua per sa boca; s'antic cullerot de ferro (1948) ha desaparegut i ara es beu amb un modern d'alumini. S'aigua passa per una canal (1937), després per un gran abeurador pel bestiar i acaba passant per davall el camí per alimentar un aljub (4 x 4 m. 41.700 l.) a s'altre costat de s'esplanada. El sobrant va al torrent però també hi ha una canal (avui amb una canonada de plàstic) per regar els horts i dur l'aigua a un altre safareig (42.250 l.) des d'on es podia moure un molí hidràulic fariner; del aljub al molí fariner hi ha uns 120 metres.

La font també és coneguda com a sa font de na Bernadeta per la imatge de Santa Bernadeta Sobirós que podem trobar a la capella que hi ha just a la mateixa esplanada. Aquesta santa està molt relacionada amb l'aigua, ja que segons la llegenda la Font de la Gruta de Lorda (Lourdes) va començar a brollar de les roques davant les mans de Santa Bernadeta. És considerada com a una de les fonts de Mallorca que no s'han assecat mai.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012 | Revisat.- Febrer 2019

Font de na Fonoll

Municipi.- Artà | Lloc.- Albarca - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 533182 4400834) | Alçada.- 30 msnm


Aquesta és una petita font de la tipologia que solem anomenar pou anegat. Tenim un pouet molt petit just a devora el Torrent des Matzoc que aporta l'aigua al que queda d'unes piques dins el mateix torrent.

Encara està en ús i la solen netejar perquè serveixi d'abeurada per les ovelles. A poca distància de l'abeurador hi ha un cocó picat a la roca del llit del torrent. Aquest coconet també recull una part de l'aigua que perd l'aberuador.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012

Font de s'Hort Vell / de s'Olivera

Municipi.- Artà | Lloc.- Albarca - Rústic - Públic | Ús.- Hort | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 533531 4400264) | Alçada.- 45 msnm

La Font de s'Hort Vell d'Albarca, també coneguda com a sa Font de s'Olivera, és de la tipologia que anomenam pou albellonat.

El pou se troba tancat amb pany i no hi hem pogut pegar una ullada a dedins però ens han explicat que a l'interior té una petita sortida que se correspon amb la canonada soterrada que trobam a dins el torrent, just davant el pou. Aquesta canonada ha substituït a l'antiga canal, que també era soterrada.

L'amo d'Albarca, Biel Dalmau, i els empleats del Parc Natural de la Península de Llevant ens han promès que ens farien arribar alguna foto del seu interior.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012

Font de s'Hortet

Municipi.- Artà | Lloc.- Camí d'Albarca - Rústic - Públic | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 532403 4399349) | Alçada.- 160 msnm

Aquesta és una fonteta que brolla tot l'any formant un salt d'aigua d'uns 15 m. d'alçada que arriba a ser molt impressionant després de les pluges.

Al safareig hi arriba una canal antiga però és impossible seguir-la més d'un parell de metres. En canvi, és fàcil veure com l'actual canonada de plàstic s'enfila en línia recta per les penyes. Aquesta canonada comença dins del torrent, a un petit resalt que podria ser degut a una lleugera excavació en trinxera del llit del torrent encara que és mal de veure.

Encara a dalt de les penyes la canonada passa per una pica on se filtra abans d'agafar la davallada cap al safareig. S'ha d'anar ben alerta, a les proximitats de la font hi ha diverses sitges (forats) tapades completament de vegetació i molt males de veure.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font de sa Coma de s'Escala

Municipi.- Artà | Lloc.- sa Vinyassa - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 532655 4398895) | Alçada.- 185 msnm

Aquesta font és molt semblant a la Font de s'Hortet que hi trobam no gaire enfora, però a n'aquest cas és més fàcil obervar la seva estructura. És tracta d'una trinxera amb una longitud total de devers 25 m, excavada directament al llit del torrent i just abans d'uns salt de devers 10 m. L'aigua surt d'una capella feta d'obra amb un pouet de devers mig metre de fons.

Una canonada recull l'aigua i va per dedins de l'antiga canal fins a un abeurador que hi ha a uns 100 m de la font, davall d'una gran roca. Després travessa al camí i el torrent, passa per una safareig petit, arriba al de sa Vinyassa i finalment al d'Aubarca. La font se troba dins sa Vinyassa (Son Puça) però la seva aigua pertany a Aubarca (Parc Natural de la Península de Llevant).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font de sa Cova / font Ufana

Municipi.- Artà | Lloc.- sa Cova - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada, Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 533200 4398791) | Alçada.- 190 msnm

La Font de sa Cova és un qanat amb un longitud de 10 m fins al pou d'aireig, no n'hem pogut saber la longitud total perquè sembla que continua però és massa estreta per pegar-hi una ullada. No hem trobat cap altre pou a les proximitats. Sa mina és de petites dimensions, o almenys a la sortida just s'observa un forat per on passa l'aigua.

L'aigua cau a una pica a devora i també se dirigeix al safareig de l'hort. Després d'aquest safareig arriba a un abeurador al camí de sa Cova i segueix fins a un altre gran safareig.

En el M. G. M. de Mascaró Pasarius se situa sa 'Font Ufana' just al mateix lloc, pel que ben segur que els dos topònims són igualment vàlids.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012 | Topònim actualitzat.- Febrer 2019

Font de sa Figuera

Municipi.- Artà | Lloc.- sa Font - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 528880 4392988) | Alçada.- 130 msnm

Sa Font de sa Figuera és una petita font de mina de menys de 5 m de llarg, paredada en sec i amb sostre de ciment.

A l'actualitat està seca, sembla que això se deu a que fa uns cinquanta anys se va fer un pou molt aprop. Hi va haver alguns problemes entre els regants i se va decidir que el pou hauria de donar l'aigua que abans proveïa la font. Encara funciona així.

A prop de la font hi podem trobar fins a sis safareigs, alguns en funcionament i altres no. Cap d'aquests se replena amb l'aigua d'aquesta font sinó que tota prové del Clot den Pistola que és un poc més amunt. La Font de sa Figuera donava aigua a un sol safareig més avall i els sobrants se perdien dins el torrent.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Fonteta des Barracar

Municipi.- Artà | Lloc.- Alqueria Vella - Rústic - Privat | Ús.- Salvatge | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 529015 4401353) | Alçada.- 112 msnm

Broll situat a la dreta des camí que va de cap a sa font des Barracar, a uns 530 metres en línia recta des camí des Caló.

Es tracta d'un broll que raja gairebé tot l'any amb més o manco intensitat; no hi ha cap mitjà d'aprofitament d'aquesta aigua (probablement degut a ser d'aparició relativament nova) va formant un xaragall vessant avall sempre dins el camí fins que a uns 30 metres es forma una petita esplanada i el camí fa una corba creant un espès joncar; aquí s'aigo cau de cap es torrent que li queda just a la dreta en sentit de baixada.

Fonteta sense importància hídrica que volem incloure dins aquest inventari pel fet que sempre aquesta part des camí te aigo.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2019

Font des Barracar

Municipi.- Artà | Lloc.- Alqueria Vella - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 529154 4401194) | Alçada.- 163 msnm

Sa font des Barracar està formada per un conjunt indeterminat de petits ullals (mínim cinc) que brollen amb força dins el torrent homònim, inclús quan està totalment sec.

Per documentar millor aquest conjunt, hem confeccionat dues fitxes de sa mateixa font: aquesta que és la de més amunt, dalt el salt i que per noltros és la més important, ja que seria la capçalera des sistema, i una segona part que recull tres ullals actius que hi ha a uns 100 metres vessant avall des petit salt, també dins el torrent. Sa fonteta que hi ha en el camí queda estudiada en una altra fitxa.

Així que a dalt tenim dos brolls, un molt més cabalós que s'altre, que surt per una esquerda horitzontal entre ses roques d'uns 40 cm. d'ampla -foto 5-, descarreguen s'aigo formant un primer gorg (uns 5 x 2 m.) abans de caure pel salt i uns quants de més petits a davall, punt on s'aigo s'avenca i desapareix a la vista. Part d'aquestes aigües alimentarà algun des brolls de sa part baixa i que detallarem en aquesta fitxa a part.

Al final des sistema, un artesanal assut, amb sa falca de dins el torrent que ha desaparegut però amb un espectacular començament de sa canal: dues gruixades columnes naturals de pedra com si fos un portal, guarden el començament de sa canal, aquí bastant ben conservada, secció semicircular d'uns 0,30 m. de diàmetre, que farà un serpentejant recorregut d'uns 520 metres fins a un vell safareig (10 x 5 m.) que regulava el consum dels horts que hi havia al costat, visibles en les imatges aèries de 1956.

En resum, una interessant obra per l'aprofitament de ses aigües d'un torrent mitjançant sa col·locació d'un espectacular assut en el lloc exacte on recull aigo dels ullals que són actius pràcticament tot l'any i que és citat per l'Arxiduc com a 'Es Canal de s'Aigo'.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2019

Font des Barracar -2-

Municipi.- Artà | Lloc.- s'Alqueria Vella - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 529080 4401268) | Alçada.- 126 msnm

Sa font des Barracar està formada per un conjunt indeterminat de petits ullals (mínim cinc) que brollen amb força dins el torrent homònim, inclús quan aquest està sec.

Per documentar millor aquest conjunt, hem confeccionat dues fitxes de sa mateixa font: sa que està més amunt, dalt el salt i que per noltros és la més important, ja que seria la capçalera des sistema, i la segona que recollim aquí i que conté tres ullals actius situats a uns 100 metres vessant avall des petit salt, també dins el torrent.

Aquí tenim al manco tres ullals escampats en un espai d'uns 40 metres linials des torrent, dos d'ells sembla clar que recullen aigües subàlvies provinents dels ullals avencats més amunt però un d'ells sembla una vena natural que descarrega al costat dret des torrent; cada pocs metres es van formant gorgs encara que el de més amunt sembla el més gran. Hi ha restes de canonades metàl·liques rompudes que són testimoni d'un intent de fer arribar aquestes aigües fins a sa Colònia de Sant Pere; de fet en alguns trams des camí des Caló, es veuen clarament algunes d'aquestes canonades penjades de ses roques.

A pocs metres des darrer ullal hi ha un artesanal assut (imatge -5-), amb sa falca de dins el torrent que ha desaparegut però amb un espectacular començament de sa canal: dues gruixades columnes naturals de pedra com si fos un portal, guarden el començament de sa canal, aquí bastant ben conservada, secció semicircular d'uns 0,30 m. de diàmetre, que farà un serpentejant recorregut d'uns 520 metres fins a un vell safareig (10 x 5 m.) que regulava el consum dels horts que hi havia al costat, visibles en les imatges aèries de 1956.

En resum, una interessant obra per l'aprofitament de ses aigües d'un torrent mitjançant sa col·locació d'un espectacular assut en el lloc exacte on recull aigo dels brolls interns que són actius pràcticament tot l'any i que és citat per l'Arxiduc com a 'Es Canal de s'Aigo'.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2019

Font des Porcs

Municipi.- Artà | Lloc.- s'Alqueria Vella - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 528179 4401010) | Alçada.- 57 msnm

Inaccessible i probablement desapareguda font situada dins un torrentó que travessa el camí des Caló a uns 750 metres de ses darreres cases de sa urbanització de Betlem; la font estaria a uns 50 metres vessant amunt d'aquest torrentó.

En el llibre de Cosme Aguiló 'La toponímia de la Costa d'Artà' (Ed. Documenta Balear, 2011) es documenta l'existència de la font, la seva situació i estat. En el nostre treball de camp hem pogut contrastar els elements allà descrits, excepte l'ullal de la font que tal com s'avisa al llibre, és totalment inaccessible, i no per no haver-ho intentat: és tan inaccessible que amb dues hores de dues persones tallant romegueres, aritges i altres herbes només hem pogut veure d'enfora una petita i amagada bassa d'aigua i un gorg o pou d'uns 4 metres de fondària, tot això dins el llit des torrent.

La barraca també és fàcil de trobar, queden les parets i el portal. La pica on trobaren una bístia morta segons explica Aguiló (deduïm que havia de ser per tant bastant grossa) podria ser un espai rectangular de pedra treballada d'uns 3 x 2 m. situat entre la font i el camí, al costat hídric de la dreta i a uns 20 metres des camí des Caló; segurament hi havia una canal des de l'ullal de la font fins aquesta gran pica, però això no deixa de ser una hipòtesi nostra.

La inaccessible font surt documentada per alguns autors com a la 'Font des Polls' que tal com apunta Cosme Aguiló pot ser un error de traducció en l'obra de l'Arxiduc on parla de 'font des Polls' > Pous > Porcs.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2019

Font des Parral / es Ribell

Municipi.- Artà | Lloc.- Colònia de Sant Pere - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 525552 4397881) | Alçada.- 158 msnm

Font situada dins el comellar des torrent de sa Parra, passat el pas també de sa Parra (si venim de sa Colònia) i a uns 1400 metres en línia recta de sa carretera de Betlem.

Es tracta d'un petit conjunt hídric en el qual el principal element és una gran bassa coneguda com a 'sa Bassa de s'Oli' i que normalment té aigo tot l'any. Sa bassa quan està plena mesura uns 8 x 5 metres i calculam uns 2 de fondària màxima.

Sa bassa rep aportacions d'una vena que situada a la seva part de llevant, just davall una vella figuera penjada i des salt que fa es torrent que ve de dalt; justament en aquest torrent i a uns 60 metres vessant amunt, hi ha un broll d'aigo que surt entre ses esquerdes d'unes roques i rodejat de joncs, aquest broll (imatge -5- cedida per Llorenç Soler i Andreu Magraner) va regalimant per es torrent i acaba també dins sa bassa.

En resum, una abeurada amb aigo clara i transparent disposada tot l'any per donar a beure o refrescar a tot el que s'hi acosti.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2019