CONTACT
e-mail : myriam.haaze@bsflora.be

ZEDENLEER  

VOOR WIE ?

De lessen niet-confessionele zedenleer richten zich tot kinderen van ouders die niet tot een kerk of een religie behoren.

WAT ?

In de lessen niet-confessionele  zedenleer (afgekort "NCZ", of ook wel "moraal" of gewoon "zedenleer" genoemd) leren wij de jongeren vrij en zelfstandig denken en handelen.

HOE ?

Dit gebeurt op een vrijzinnig-humanistische basis:

Jongeren leren:

 De lessen zijn een ontdekkingstocht naar zichzelf, de anderen en de wereld om hen heen.

   

Niet-confessionele  zedenleer  betekent een morele vorming waarin actief leren centraal staat. Dat wil zeggen dat de kinderen de kans krijgen om zichzelf te verkennen en te exploreren.

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van het kind, kunnen kinderen zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen.

Tevens leren ze hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken.

Via allerlei gespreksvormen leren de leerlingen  dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en argumenten van anderen kennen en leren ze vrij en zelfstandig denken.

Via diverse spelvormen leren de kinderen zich zowel verbaal als niet-verbaal uit te drukken en leren ze handelen volgens hun eigen inzichten.

Allemaal leuke manieren waarmee we kinderen laten groeien tot fijne autonoom denkende en handelende jongeren.

Jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame manier en rechtvaardige manier, zich willen engageren om mee te bouwen aan een humanere wereld.