Usługi transportowe Bydgoszcz

Pisząc "usługi transportowe" mam na myśli ciężarowy transport towarowy. Oczywiście istnieje tak ważny kolejowy transport towarowy, jednak skupiam się właśnie na transporcie samochodami ciężarowymi.

Transport ciężarowy to w moim rozumieniu oznacza przewozy samochodami ciężarowymi od ładowności 3,5 tony.

Usługi transportowe Bydgoszcz w rozumieniu przedstawionym wyżej to szeroki zakres usług. Może to być transport:

  • mebli,

  • wyrobów hutniczych,

  • materiałów budowlanych,

  • produktów sypkich (budowlane, spożywcze),

  • maszyn.

Usługi transportowe to także transport ładunków ponadgabarytowych. Takimi ładunkami mogą być przykładowo:

  • elementy: infrastruktury energetycznej, linii produkcyjnych, mostów, budynków przemysłowych,

  • maszyny,

  • domy jednorodzinne.