Renteregning og finansmatematikk

NÅVERDI av ett beløp

Når vi skal beregne en nåverdi, spør vi hva et beløp vi kan få i fremtiden er verdt i dag. Mottar vi beløpet i dag i stedet for i fremtiden, blir sluttverdien redusert med rentene. Dess høyere renten er, dess mindre er fremtidige penger verdt i dag. Og dess lengre frem i tid sluttverdien kommer, dess mindre er den verdt i dag.

Regneark for denne videoen

SLUTTVERDI (FREMTIDIG VERDI) av ett beløp

Når vi skal beregne en sluttverdi, spør vi hva et beløp vi har i dag blir verdt en gang i fremtiden. Beløpet vokser siden renter blir lagt til beløpet vi starter med, hovedstolen. Dess høyere rentesatsen er, dess mer blir pengene verdt i fremtiden. Og dess lengre fram i tid vi ser, dess større blir beløpet.

regn ut nåverdi av annuitet

NÅVERDi av en annuitet

Når vi skal beregne en nåverdi av en annuitet, spør vi hva beløpene vi kan få i fremtiden er verdt i dag. Mottar vi beløpene i dag i stedet for i fremtiden, blir sluttverdien redusert med rentene. Dess høyere renten er, dess mindre er fremtidige penger verdt i dag. Og dess lengre frem i tid sluttverdien kommer, dess mindre er den verdt i dag.

Regneark for denne videoen