กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ สพม.37 วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ร่วมกิจกรรมงานฝนหลวง ณ โรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563


กิจกรรมจิตอาสา ณ วันพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน