Incorperate nature protection in our laws and in our juristic system

Het omvormen van onze wetten en regels naar praktische bruikbaarheid voor een groeiende gezonde samenleving waarin de natuur als waarde wordt erkend gezien, gestimuleerd en beschermd.


De vraag en de uitdaging is om de natuur als waarde op te nemen in ons systeem van wetten en regels. Positief te veranderen of bij te stellen.

Er vervolgens voor zorgen dat dit voor iedereen duidelijk is en wordt toegepast.


Daarmee wordt;

* De natuur beschermd

* De samenleving zekerder en gezonder

* Klimaatdoelen gehaald

* Onze toekomst centraal gesteld

* De burger en de indigenous - native people in hun rechten hersteld

* Komt er ruimte voor maatschappelijk initiatief en initiatieven

* Is er echte voedselzekerheid

* Ontstaat er een andere manier van denken en handelen


Wij nodigen u uit dit mogelijk te maken en locaties, kennis en tijd hiervoor beschikbaar te stellen.


Werkvelden:

  • Gronden en gebruik, bestemming
  • Bedrijven
  • Gebouwen
  • Doelen van onze samenleving
  • Eerbiediging en het krijgen van mensenrechten


www.ffrmnetwork.org ffrmnetwork@gmail.com De filmpjes laat zien hoe het werkt met de achtergronden.


#innovation #future #development #juristic #futureproof #foodsafety #ffrmnetwork #landuse #landuselaw #sustainability