Kippen in een voedselbos

Kippen zijn al eeuwen een naaste bewoner van de mens. Eieren, veren, vlees, aandacht, alles lijkt bruikbaar. Kippen zijn misschien wel zo oud als de mensheid. Volgens onderzoek directe afstammelingen van de dinosauriers. Slimme dieren die veel snel in de gaten hebben of kunnen leren. Oorspronkelijke soorten van de kip in het wild zijn nog terug te vinden in China.

Wat is het nut van een kip in een voedselbos

  • Mest
  • insecten wegeten
  • eieren als extra voedsel - dierlijk eiwit
  • variatie; het scharreld rond en wordt snel tam
  • een goede bijdrage aan het ecosysteem


Wat is de uitdaging?

Kippen zijn net als de mens nogal gedomesticeerd. In cultuur gebracht anders gezegd. Zodoende is de afstand tot de natuur groter geworden en hebben kippen weinig kans om in de natuur te overleven. Veel kippen zijn tegenwoordig ziek mede door de op winst gerichte fokwijze.

Biologisch gevoerde kippen, vrije uitloop kippen, kip in de wei etc. wat je zo tegenkomt op diverse eierdozen in de winkel, zijn kleine stapjes in een andere richting. De kip weer terug brengen en ruimte geven in zijn natuurlijke omgeving. Een kip heeft ruimte nodig om te scharrelen, ruimte voor zijn eigenheid, niet alleen maar soortgenoten om zich heen maar ook andere ervaringen. Dat houdt de kip gezond en maakt deze ook minder afhankelijk van de mens.

Welke stappen kunnen wij zetten om onze, van de natuur vervreemde kippen, weer in de natuur te laten leven?

Kippen hebben diverse behoeften en zijn gewend om bijvoorbeeld gevoerd te worden, dat er schoon drinkwater is en dergelijke.

Daarbij dient er rekening te worden gehouden met de omgeving. Roofvogels, vossen, marters en andere dieren lusten wel een kipje. De kip heeft een natuurlijk instinct voor bedrijgingen. Bij een roofvogel vlucht een kip aan mas snel onder een boom om zo de roofvogel te slim af te zijn.

De uitdaging is kippen de veiligheid te bieden om aan die nieuwe situatie te wennen. Dat kan in redelijk dicht begroeide gedeelten. Er moet begroeiing zijn om in te schuilen. De kippen moeten daar direct terecht kunnen.


Huisvesting

Ook over kippenhokken en dergelijke zijn tal van publicaties verschenen. Wij gaan daar hier niet verder op in dan alleen te zeggen dat een kip prima buiten kan leven, in de zomer, en in de winter vooral iets nodig heeft om geen bevroren poten te krijgen en voldoende te eten te hebben.

In een hok kan ook een soort sluis naar buiten gemaakt worden zodat het voor vossen minder makkelijk is om binnen te komen. Feitelijk door een soort doolhof gangetje te gebruiken met twee scherpe hoeken er in. Dat geeft een extra blokkade voor de vos.

Kies bewust voor welke soort kip je wilt. Er zijn twee overwegingen van belang; een kleine soort kan snel wegschieten een grotere soort wordt minder snel gepakt door roofdieren, vecht terug.

Bijvoeren en eierproductie

Kijk wat de dieren te eten hebben en dat zelf kunnen zoeken. Een mesthoop, gemaald gras, fruitresten, afval van graanoogst zoals mais zijn prima geschikt voor kippen.

Hou er rekening mee dat kippen ook een grote interesse kunnen hebben in sla, vruchten en andere planten.

Je kunt kippen wennen aan het leggen van de eieren op een vaste plek. Bijvoorbeeld door daar, met wat stro, een overdekt bakje of hokje voor te maken.

Ga regelmatig kijken en leer van de kippen! Ook kippen zijn zelfbewuste wezens met een eigen karakter. Het is even de vraag hoe de eierproductie zich ontwikkeld. In de verhouding ten opzichte van andere vogels zou je mogen verwachten dat elke dag een ei eigenlijk niet zo natuurlijk is ..

Kippen kunnen prima leven in een bos

Belangrijke aandachtspunten zijn de bescherming tegen roofvogels - dat wil zeggen er is flinke begroeiing van houtige gewassen nodig, en de bescherming tegen vossen en dergelijke.

Kippen eerst even in quarantaine om eventuele ziekteoverdragt te voorkomen. 14 dagen schijnt voldoende te zijn.


Hou ons graag op de hoogte van je bevindingen en nieuwe inzichten! FFRM Network ffrmnetwork@gmail.com

The history and backgrounds of chickens; movie