Insecten

Insecten vormen de ruggegraad van een voedselbos en van elk ecosysteem. Uitermate verontrustend is dan ook de enorme afname van de insecten in de afgelopen tientallen jaren. Ook in Nederland is er sprake van een dramatische afname van het aantal insecten.


Remedies;

Alle soorten insectenbevorderende maatregelen nemen. Round up en andere verdelgers verbieden. Wanneer een plaag of aantasting zich voordoet is dat een aanwijzing dat wij iets fout doen en onze teeltwijze of soorten moeten veranderen op die plek. Zo kun je leren van de natuur en geoznde oplossingen zoeken.