De Boom dez levens en de oerplant

De boom dez levens; de plant die ons bewustzijn voortbracht. Die ons zou helpen eeuwig te leven. Die ons geschonken zou zijn door de slang.

De oerplant als de oorspronkelijke plant waar alle soorten uit voort zouden zijn gekomen.

Net als de Sleedoornbessen de voorloper zouden zijn geweest van de Pruim maar dan op een totale schaal.

Welke kleine verandering maakt dat er een nieuwe soort ontstaat en;

als soorten door natuurlijke selectie ontstaan evenals kennis hoe komt het dan dat de apen intussen nog niet zijn toegekomen aan het ontwikkelen van een primitieve schrijfwijze?

Kennelijk is er een fumdamenteel verschil.


This page is under construction. Herfst 2018