Avís legal

Text legal:En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic s'informa que aquesta pàgina web (www.festamajorcongres.org i www.festamajorcongres.cat) és propietat de l'Associació de Festes del Barri Congrés de Barcelona (d'ara endavant "La Comissió de Festes"), entitat sense ànim de lucre registrada a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques amb el número 7938, amb domicili al carrer de Felip II, 177 de Barcelona i amb el nif G58228016.La informació continguda a aquesta pàgina web té com a objectiu oferir informació a l'usuari. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que hi pot haver modificacions posteriors a l'última data d'actualització.La responsabilitat de la utilització de la informació és de l'usuari. La Comissió de Festes es reserva el dret d'actualitzar-la i eliminar-la així com de limitar-ne o impedir-ne l'accés de forma temporal o definitiva.La Comissió de Festes rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web alienes, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercer i les pàgines web de la Comissió de Festes.La Comissió de Festes rebutja la responsabilitat de les possibles errades de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades o de les conseqüencies que es puguin derivar del mal funcionament del navegador sobre la màquina dels usuaris.
Privacitat:D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la Comissió de Festes informa que les possibles dades personals recollides a la seva pàgina web, son incorporades en un fitxer de la seva titularitat i utilitzades únicament amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud, gestionar els nostres contactes i facilitar-li la informació dels seu interès que ens sol·licita, i que són necessaris per al seu compliment. Aquesta informació serà guardada i gestionada per la Comissió de Festes amb la deguda confidencialitat, aplicant mesures raonables de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.Les dades facilitades podran ser utilitzades per informar als usuaris i usuàries per diversos canals de comunicació sobre qüestions relatives a les seves activitats.Tots els formularis de recollida de dades contenen una clàusula d'autorització, l'acceptació de la qual significa que l'usuari/a dona el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades, d'acord amb la LOPD. S'entén que l'usuari/a accepta aquestes condicions si prem el botó "enviar" que es troba en el formulari de recollida de dades abans de la clàusula de consentiment.Els usuaris i usuàries podran exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d'escrit que podrà dirigir, adjuntant el seu DNI i la referència "Llei de protecció de dades" a: Comissió de Festes del Congrés Associació de Veïns del Barri del Congrés-Indians c/Felip II, 177 08027 Barcelona festamajorcongres@gmail.com
Propietat intel·lectual:El contingut de les pàgines web de la Comissió de Festes, es a dir, l'estructura, ordenació, texts, imatges, sons, documents, bases de dades, codi font, vídeos, fotografies, etc, és propietat de la Comissió de Festes i està protegit per una llicència Creative Commons. (CC-BY-NC-SA)Els noms, marques i logotips propietat de tercers exposats en el web, estan protegides per les seves polítiques legals.