Introducció

El projecte "Fes el teu tema!" consiteix en el disseny i aplicació d’una intervenció educativa de 12 setmanes de duració basada en la creació musical amb eines tecnològiques.

Destinataris

Els destinataris del projecte son joves matriculats a centres classificats com de màxima complexitat dels Serveis Territorials de Tarragona.

Objectius

Els resultats perseguits amb aquesta intervenció educativa son provocar un impacte positiu en la identitat de joves en risc d’exclusió social, augmentar la seva autoestima i fomentar la creativitat.