Promou

Orient@-T Associació per la comunicació i la innovació

TOTHOM TREBALLA EN "LA TERRA" I " EN EL NÚVOL"

Tothom pot adquirir el hàbit de “treballar en el núvol” fent servir la xarxa de forma practica i ùtil

Tothom pot fer servir les eines gratuïtes i de baix cost que hi ha “darrera la xarxa “

Tothom te el dret i el deure de aprofitar les oportunitats que ofereix internet per comunicar mes i millor per guanyar eficàcia en compartir mes i mes fàcilment i per cooperar mes

Tothom te dret un despertar i el seu potencial ....... Andreu Campanario Ponga


https://sites.google.com/orientator.org/lagentgranpunticom/el-canvi-de-xip-en-5-lletres