feim la serra nostra

Presentació

Som alumnes de 3r ESO de l'IES s'Arenal i aquesta serà la nostra pàgina web sobre la sortida que varem fer a la serra de Tramuntana, concretament a la volta des General.

La creació d'aquesta pàgina web forma part del projecte Aprenentatge-Servei a la Serra de Tramuntana.

Després de la sortida que férem sens va proposar fer una pàgina web per donar difusió al que hàviem vist al Camí de Sa Volta des General i d'aquesta manera poder donar unes pinzellades del que trobaríeu si un dia volguèssiu realitzar aquesta excursió.

Vos animam a visitar aquesta pàgina i realitzar la sortida si teniu l'oportunitat, pensau a "trepitjar" la serra de manera respectuosa.