F. Croera

La fundació Croera fou concebuda com un lloc d'encontre fent de paraigües dels centres d'esplai de la diòcesi de Tortosa, de l'escola de l'esplai i de les cases de colònies.

L'escola de l'esplai fou fundada l'any 2001 i la seva finalitat és la formació i titulació de persones dedicades a activitats educatives en el temps de lleure infantil i juvenil de la diòcesi de Tortosa.


Telf.: 977 44 41 58

escola@fcroera.org

www.escolaesplai.cat

Centres

sedec@fcroera.org

Els centres adherits en aquesta fundació són:

Fundació Esforç

Grup Esplai Blanquerna

Agrupació Montsianell

Esplai "Sant Francesc"

Esplai Piquerol

Grup d'Esplai l'Esquirol

Esplai "L'Aulivera"

Centre Esplai Verge Pallerols

Esplai "La Petjada"

Gandesa

Roquetes

Alcanar