Fatherheart Ministries Denmark

Velkommen til Fatherheart Ministries Danmark!

At kende Gud som vores Far, og erfare Hans kærlighed, er at komme ind i hvilen.

At vide at der er absolut intet, du kan gøre, for at fortjene dig til Hans kærlighed.

Han elsker dig fordi det er Hans natur at elske, fordi Han har skabt dig, fordi du er Hans barn.

Guds faderhjerte

Det hele starter i Guds faderhjerte…

Herfra strømmer strømme af levende vand… mange bække, vandløb, floder, vandfald…

Strømme som til sidst flyder sammen i guds kærlighedshav.


Vi er så velsignede af være del af én af disse strømme, som strømmer med åbenbaring og erfaring af Gud Faders grænseløse og ubetingede kærlighed til os.

Når vi erfarer denne fuldkomne og grænseløse kærlighed og ubeskrivelige fred, forvandles vi, og vore hjerter fyldes af taknemmelighed, glæde, fred og kærlighed.

Gud lader sin helende salveolie flyde ned over vore sårede og arrede hjerter og sjæle… og vi oplever lægedom i dybet af vores indre… også for sår, som vi ikke anede eksisterede…

Gud gør det suverænt, når vi åbner os for Ham og Hans kærlighed.

Dette hjælper os til mere og mere at blive til dem, som Gud skabte os til at være… før synde faldet.


Vi oplever sønne-kår. Vi er sønner og døtre af Kongen… af Universets skaber…


Sønner og døtre, som Guds kærlighedsstrøm nu kan flyde igennem…

- en kærlighedsstrøm som fører os ind i fylden af det, som vi er skabt til at være og gøre…

som gør os til skabende og nytænkende væsener… som gør os omsorgsfulde og givende…

- en kærlighedsstrøm som velsigner og river andre med ind i herligheden…

- en kærlighedsstrøm som fører os til livets træ og væk fra dommens træ…

- en kærlighedsstrøm som flyder med tilgivelse og forsoning…

- en kærlighedsstrøm som flyder med lægedom og genoprettelse…


Genoprettelse af forholdet til vores fantastiske Far i Himmelen…

genoprettelse af forholdet imellem mand og kvinde… imellem far og søn, mor og datter…

(Joel… vende fædrenes hjerter til sønnerne… sønnernes hjerter til fædrene…)

Genoprettelse af brudte relationer...

Genoprettelse af Guds tanker og planer for os…

Genoprettelse af vores motiver…

Vi gør, det vi gør – ikke for at blive elsket… eller for at opnå magt eller position

Vi gør, det vi gør , fordi vi er Guds elskede børn…

- elskede af Faderen

- elskede af Sønnen

Vi elsker fordi Han elskede os først… elskede os til live…

Thi således elskede Gud verden, at Han gav…