Pravidelné bohoslužby

Pondělí : léto - 18:30 hod.
       zima -17:30 hod.
Čtvrtek : léto -18:30 hod. 
       zima -17:30 hod.
       každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci je dětská mše
Neděle: 10:30 hod.
       každou neděli v měsíci latinská mše sv. v 7:15 hod.
změna vyhrazena.      

Nedělní ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB Kostelany 1.12.-8.12. 2019.doc

Patorační plán 2019

Pastorační plán Kostelany nad Moravou 2019.doc