Pravidelné bohoslužby

Pondělí : léto - 18:30 hod.

zima -17:30 hod.

Čtvrtek : léto -18:30 hod.

zima -17:30 hod.

každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci je dětská mše

Neděle: 10:30 hod.

každou neděli v měsíci latinská mše sv. v 7:15 hod.

změna vyhrazena.

Nedělní ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB Kostelany 11.4.-18.4. 2021.doc
POŘAD BOHOSLUŽEB Kostelany 18.4.-25.4. 2021.doc