הסבר לשימוש בכלים טכנולוגיים

עותק של התקנת פונט- מעודכן.mp4 .mp4


עותק של הטמעת סרטון מיוטיוב.mp4


עותק של הטמעת סרטון מקובץ במחשב מעודכן.mp4


עותק של יצירת QR Code .mp4