מגמת תאטרון

כיתה יב'

כיתה יא'

כיתה י'

קישור ללמידה מרחוק של קבוצת י"א תיאטרון: https://docs.google.com/document/d/16XcgE44rBY7LAaTa8bICopnozqN4JQzcPiRy_C1VYw4/edit

קישור ללמידה מרחוק של קבוצת י"ב תיאטרון: https://docs.google.com/document/d/1yy-j1Wso6w0dtEZha_vIwFRfojQg0YNTdrvMIID1G8Q/edit