אמנות עיוני כיתה יא'

Copy of 2020 הנחיות לעבודת חקר י_א.pdf
טבלה לניתוח זרם .docx
טבלה לאיסוף מקורות מידע.docx
כתיבת ביבליוגרפיה

כתיבת מבוא דוגמה והערות מתאימות ללמידה.