אמנות עיוני כיתה י'

סיכום מחצית.pdf
סיכום מחצית.pdf
טבלת הגשות אמנות כיתה י.pdf
סכמה לתיאור יצירה.docx