רעיה וילנה

כיתה ח - משולש שווה שוקיים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0402-2013-2014 (2).pdf
משפט פיתגורס - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - 8-3-1202-2013-2014 (3).pdf
כיתה ח - משוואות ושאלות מילוליות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0602-2013-2014 (1).pdf
כיתה ח - הפונקציה הקווית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0208-2013-2014 (2).pdf
חזרה על פונקציה קווית (2).doc