לשון

לכיתת נעמי ורויטל משימה 2

יש להיכנס ל לשון והבעה ז1 ולעשות את המשימה חלקי דיבור


לכיתת נעמי ורויטל משימה 1

יש להיכנס ל לשון והבעה ז1 ולעשות את המשימה חלקי דיבור