רעיה

תרגילי חזרה על קשר בין גרף ונגזרת (1).doc
אסימפטוטות אופקיות (2).doc
חקירת פונקציה רציונאלית-סיכום (3).doc
שיעור זום בנושא משפט הסינוסים 1 (1).docx
נקודת סליקה (4).doc
משפט הסינוסים (2).doc
פירוט עבודות ותרגולים עד סוף חופשת פסח (3).docx