גן חלומות

הנושא : אביב

המשימה : לצייר, לצלם את האביב מחלון ביתם/ חצר/ גינת ביתם.

אלו חלק מהתוצרים ששלחו הילדים.