BLOG'S

Aqui s'informen detalladament de les activitats proposades per cada seu on figuren les dates, preus, edats, lloc ... El soci de FANJAC és lliure d'inscriure en qualsevol d'elles, independentment a la seu que pertanyi.

Copyright © 2017 FANJAC.ORG. All screenshots © their respective owners. Google+