Välkommen

till

Familjefabriken AB


Föräldraskapsstöd i olika former

familjefabriken@outlook.com

Inspirationsföreläsning 

 Kommuner/Organisationer som valt oss för utbildningar och föreläsningar

Gruppledarutbildning 

ABC 3-12 år

Gruppledarutbildning 

ABC 13-18 år (tonår)