Föreläsning/Inspiration

Vi erbjuder en två timmars engagerande föreläsning i konsten att vara förälder.

Föreläsningen bygger på grunderna i ABC (Alla Barn i Centrum) och KOMET (KOmmunikationsMETod) samt över 40 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar. Inte minst finns möjlighet till deltagarnas egna frågor och reflektioner.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Vi vet också att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter?

En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Föreläsningen fokuserar på det som fungerar och bjuder in till diskussion om redskap och konkreta råd och tips som du har nytta av i ditt föräldraskap. Utgångspunkten är att du som förälder är kompetent men ibland hamnar i tjatfällan vilket i sin tur leder till en försämrad relation till ditt barn. Föreläsningen ger inga pekpinnar och vill att du som förälder skall känna dig glad och entusiastisk när du deltar.