Familiebogruppen, som arealmæssigt er den største lejebogruppe på Munksøgård, består af et fælleshus og tyve boliger, som beboes af familier i forskellige aldre og størrelser. Da bogruppen har relativt få fraflytninger, og da ledige lejemål først udbydes internt på Munksøgård, har tendensen i praksis været at familiebogruppens tilflyttere udgør beboere fra ungdomsbogruppen. Siden Munksøgård blev etableret i år 2000 har der kun været tre tilfælde, hvor en bolig er blevet udbudt til familiebogruppens eksterne venteliste, hvilket i gennemsnit svarer til ét eksternt udbud hvert sjette år. Hvis man på trods af dette stadig ønsker at blive opskrevet på familiebogruppens venteliste henviser vi til denne vejledning.