Velkommen til familiebogruppens side! Da vi ofte modtager henvendelser angående muligheden for tilflytning, har vi udarbejdet denne side med henblik på at besvare de oftest stillede spørgsmål. God læselyst!

1. Hvad er Munksøgård?

Munksøgård er ét af Danmarks største bofællesskaber, bestående af 100 boliger, fordelt i fem bogrupper med eget gårdrum og fælleshus. Bogrupperne er bygget omkring en gammel bondegård, den oprindelige Munksøgård, som nu tjener som fælles rekreativt område. Da Munksøgård besidder en række miljøtekniske anlæg, som eksempelvis et spildevandssandfilter, et træpillevarmeværk, solfangere samt solceller og har tradition for at fokusere på økologi og bæredygtighed, betegnes det som et ‘økologisk bofællesskab’.

2. Hvad er familiebogruppen?

Familiebogruppen, som arealmæssigt udgør den største lejebogruppe på Munksøgård, består af et fælleshus og tyve boliger, som beboes af en alsidig skare familier i næsten alle aldre. Bogruppen er underlagt Munksøgård-afdelingen i Boligselskabet Sjælland, der udgør Munksøgårds tre lejebogrupper, samt Munksøgård-foreningen, der fungerer som bofællesskabets centrale forening. Sammenlignet med traditionelle boformer adskiller livet på Munksøgård sig gennem arbejdsgrupper, arbejdsdage, fællesspisning og bogruppemøder.

3. Hvad er en arbejdsgruppe?

På Munksøgård varetager vi selv mange opgaver, der normalt varetages af det offentlige, som eksempelvis snerydning og genbrugshåndtering samt drift og vedligeholdelse af veje, landskab og tekniske anlæg. Dette arbejde udføres af Munksøgårds arbejdsgrupper, som er organiseret i henholdsvis interne og eksterne arbejdsgrupper. Eksterne arbejdsgrupper er de grupper, som har medlemmer fra og ansvar for hele Munksøgård, mens de interne arbejdsgrupper er de grupper, som kun har medlemmer fra og ansvar for de enkelte bogrupper. Alle Munksøgårds beboere er forpligtet til at deltage i to arbejdsgrupper.

4. Hvad er en arbejdsdag?

Udover arbejdsgruppernes ansvarsområde er vi overordnet også ansvarlige for den udvendige vedligeholdelse af bygninger og arealer. Til varetagelse af dette arrangeres årligt seks arbejdsdage, som hver optager en hel lørdag eller søndag, og som udover fysisk arbejde giver rig mulighed for hyggeligt samvær. Det forventes at hver beboer årligt deltager i minimum fire arbejdsdage.

5. Hvad er fællesspisning?

Som en væsentlig del af bofællesskabets fællesskab, som omhandler mere end blot at bo tæt sammen, har familiebogruppen en fællesspisningsordning, hvor vi sammen spiser økologisk aftensmad to-tre gange ugentligt i bogruppens fælleshus. Indkøb, madlavning, oprydning og opvask varetages på skift af bogruppens madhold, og for den enkelte beboer omfatter dette cirka 1-2 månedlige køkkentjanser med to andre beboere.

6. Hvad er et bogruppemøde?

Da alle væsentlige beslutninger angående familiebogruppens drift og virke besluttes kollektivt, og oftest gennem koncensusdemokrati, afholdes et bogruppemøde af cirka to timers varighed en hverdagsaften hver sjette uge. Disse møder omhandler alt fra drøftelse af overordnede problemstillinger til konkret praktisk og økonomisk koordinering.

7. Hvordan bliver jeg opskrevet?

For at blive opskrevet på familiebogruppens venteliste skal du blot kontakte familiebogruppens ventelistegruppe og oplys dit fulde navn, telefonnummer og e-postadresse. Det er ikke nødvendigt at vedlægge en ansøgning. Hvert år kontakter vi samtlige personer på vores venteliste og beder dem bekræfte deres fortsatte interesse. Personer, som ikke melder tilbage indenfor den givne tidsfrist, vil blive fjernet fra ventelisten.

8. Hvad sker der når en bolig bliver ledig?

Når en bolig bliver ledig i familiebogruppen udbydes den først til familiebogruppens beboere og herefter til Munksøgårds øvrige beboere. Såfremt ingen af disse er interesseret i at overtage boligen sættes den herefter i eksternt udbud. Derefter vil den person, som skriftligt erklærer sin interesse og samtidig besidder den højeste anciennitet på familiebogruppens venteliste, blive inviteret til en indflyttersamtale.

9. Hvad er en indflyttersamtale?

En indflyttersamtale er et besøg, hvor man gennem rundvisning i bofællesskabet og som gæst ved fællesspisningen får mulighed for at danne sig et indtryk af bogruppen. Formålet med indflyttersamtalen er at både ansøgeren og bogruppen får mulighed for at tage stilling til en eventuel indflytning. Efter indflyttersamtalen voterer bogruppen om hvorvidt ansøgeren skal tilbydes den pågældende bolig, som herefter vil få direkte besked. Der har været tilfælde, hvor bogruppen har besluttet ikke at tilbyde en bolig til en ansøger i forlængelse af en indflyttersamtale. Muligheden for at blive afvist er naturligvis ikke behagelig, men dog nødvendig eftersom indflyttersamtalen og voteringen foregår med henblik på at værne om bogruppens sociale fællesskab. For at kunne overtage en bolig er det en forudsætning af være opskrevet som aktivt boligsøgende hos Boligselskabet Sjælland.

10. Hvornår bliver næste bolig ledig?

Da bogruppen har relativt få fraflytninger, og da ledige lejemål først udbydes internt på Munksøgård, har tendensen i praksis været at familiebogruppens tilflyttere udgør beboere fra ungdomsbogruppen. Siden Munksøgård blev etableret i år 2000 har der kun været fem tilfælde, hvor en bolig er blevet udbudt til familiebogruppens venteliste, hvilket i gennemsnit svarer til ét eksternt udbud hvert fjerde år. Da der samtidig er opskrevet over 100 personer på ventelisten, er chancerne for at tilflytte familiebogruppen derfor desværre meget små.