กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

โรงพยาบาลแม่จัน

ประชาสัมพันธ์

ข่าว อย. เรียกเก็บคืน ยาวาลซาร์แทน Valsartan หลังพบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบ.pdf

ตามที่ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง

อย.เรียกเก็บคืน "ยาวาลซาร์แทน(Valsartan)"

หลังพบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

โดยพบอยู่ 5 ตำรับที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากบริษัท Zhejiang Huahai Pharmaceuticals

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่

1. บริษัทสีลมการแพทย์ จำกัดจำนวน 2 ทะเบียนตำรับ ได้แก่

(1) ยา VALATAN 80 ทะเบียนตำรับเลขที่ 1A 9/54 (NG)

(2)ยา VALATAN 160 ทะเบียนตำรับเลขที่ 1A 10/54 (NG)

2. บริษัท ยูนิสัน จำกัดจำนวน 3 ทะเบียนตำรับ ได้แก่

(1) ยา VALSARIN 80 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 4/60 (NG)

(2) ยา VALSARIN 160 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 5/60 (NG)

(3) ยา VALSARIN 320 ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 6/60 (NG)

ซึ่งทาง อย.ได้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลแม่จัน

ขอเรียนชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลแม่จันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเ

ครือข่ายไม่ได้มีการใช้ยาดังกล่าวและ

ไม่ได้เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาลแม่จัน

ซึ่งผู้รับบริการไม่ต้องวิตกกังวลกับข่าวดังกล่าว